صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > آشنایی با بیمارستان > برنامه استراتژیک 

  nارائه خدمات درمانی موثر و کارآمد برای بیماران و جلب رضایتمندی ارباب رجوع nبهبود کیفیت خدمات درمانی ارائه شده و اجرای حاکمیت بالینی و اعتباربخشي nهدایت و رهبری جوامع جانبی برای آموزش بهداشت و سلامت nآموزش و تربیت پزشکان و سایر حرف پزشکی nبه کارگیری پژوهش های کاربردی و اساسی nارائه آموزش های لازم به کارکنان و مهارت آموزی پزشکان و سایر حرف پزشکی در راستای حاکمیت بالینی و اعتباربخشي nرعايت ايمني و استانداردهاي الزامي ايمني بيمار و كنترل عفونت nاجراي طرح تحول نظام سلامت و ارتقاء هتلينگ بيمارستان در اين راستا

home | site map | about city | about university | rss