سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ -
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > حسابداري 

رضا بياضي زاده 

مسئول امور مالي بيمارستان مرادي 

شرح وظايف :

- مشاركت دربرنامه ريزي وارائه پيشنهادات ووصول مطالبات ونظارت برحسن اجراي انها

- تامين مالي واعمال مديريت بروجوه نقد وساير داراييها 

- تهيه وتنظيم خط ومشي هاودستورالعملها وروشها ورويه هاي مالي 

 

پروين عليشاهي 

حسابدار

شرح وظايف :

- ثبت اسناد هزينه براساس طرح نظام نوين مالي 

- تنظيم اسناد هزينه وشركتها 

- نگهداري اسناد مالي وكليه امور بايگاني مالي واداري 

- انجام ساير وظايفي كه درچارچوب مسئو ليتها پيش بيني شده محول ميگردد

- ثبت سيستم hse

 

عليرضا ابراهيمي 

حسابدار

شرح وظايف :

- ثبت وتنظيم اسناد پرسنلي 

- تهيه ليست حقوق ماهانه 

- نگهداري وراهبري سيستم حقوق ودستمزد 

- نگهداري وراهبري وتهيه گزارش از سيستم پرسنلي 

- تنظيم اسناد كارانه واضافه كار وساير اسناد پرسنلي 

 

عظيم محمدي 

حسابدار

شرح وظايف :

- ثبت بيمه هاودرامدهاي مركز 

- گرفتن مغايرت بانكي  

 

علي شمسي 

حسابدار

شرح وظايف :

- مسئول رسيدگي به كليه اسناد هزينه وپرسنلي مركز 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1178
 بازدید امروز : 69
 کل بازدید : 193751
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.4991