صفحه اصلی
ایمیل
sitemap
جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلی > سایر > کارگاه توانمندسازی > کارگاه‌های سال ٨٨ 

مشخصات کارگاه توانمند سازی دانشگاه

  عنوان کارگاه

  خلاقيت و نوآوری

  تاريخ برگزاری

  20-19فروردين 1388

  محل برگزاری

  سالن ذکريا

  نام اساتيد

  دکتر حسن امامی، استاد برنامه ريزی استراتژيک دانشگاه شهيد بهشتی تهران

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  CD

  ضميمه می باشد(قسمت توضيحات)

  گروه هدف

  اساتيد دانشگاه علوم پزشکی و مديران دانشگاه

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سرکار خانم دکتر داعي8220053 ، سرکار خانم بحسون مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابيطالب (ع)8220185

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

  18فروردين ماه 1388

  هزينه ثبت نام

  رايگان

  توضيحات

  CD 1

  CD2

 

 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه داوری مقالات

  تاريخ برگزاری

  22/9/88

  محل برگزاری

  سالن ذکريا

  نام اساتيد

  دکتر محسن رضائيان CV، مريم هادوی، زينت سالم ، زهرا هاشمی

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  داوری مقالات، چک ليست مقالات ، ويراستاری

  گروه هدف

  اعضای هيات علمیدانشگاه علوم پزشکی و کارکنان مجله

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  خانم شهرآبادی 8220086-0391

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  (610/9/20 مورخ 2/8/889) مجوز شورای پزوهشی دارد  

  مهلت ثبت نام

  10 آذر ماه 1388

  هزينه ثبت نام

  رايگان

  توضيحات

 

 

 

 

  عنوان کارگاه

  روش تحقيق مقدماتی

  تاريخ برگزاری

  18 و 20 و 24 و 25 آبان ماه

  محل برگزاری

  دانشکده پزشکی ، کتابخانه

  نام اساتيد

  دکتر محسن رضائيان CV، دکتر رضا وزيری نژاد، دکتر عباس اسماعيلی

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  مطالعات اپيدميولوژيک، آمار توصيفی ، آمار تحليلی

  گروه هدف

  دانشجويان پژوهشگر

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

    (892/20/9 مورخ 3/10/88) مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

  1 0 آبان ماه 1388

  هزينه ثبت نام

  رايگان

  توضيحات

 

 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه آموزش کتابخانه ديجيتال جامع

  تاريخ برگزاری

  17/9/88

  محل برگزاری

  ICT دانشگاه

  نام اساتيد

  مهندس عليرضا حاجی بابايی(کارشناس کامپيوتر شرکت آوا افزار )

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  جستجو بر اساس وب ، مديريت منابع ، مديريت سفارشات، مديريت گردش منابع، قوانين امانت ،

  گروه هدف

  مسئولين و کارکنان و کارشناسان کتابخانه ها

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  ر فسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  خانم شهرآبادی 8220086

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  مجوز شورای پژوهشیدارد (28/4/88)

  مهلت ثبت نام

  10 آذر ماه 1388

  هزينه ثبت نام

  رايگان

  توضيحات

 

 

 

  عنوان کارگاه

  آموزش سايت دانشگاه

  تاريخ برگزاری

  22/9/88  , 30 /9/88 , 3/10/88

  محل برگزاری

  ICT دانشگاه

  نام اساتيد

  مهندس مسعود ايرانپور ، کارشناس کامپيوتر و مسئول IT دانشگاه ع پ رفسنجان

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  آشنايی با صفحات وب سايت، ايجاد صفحات وب ، ايجاد لينک، طريقه جستجو ،

  گروه هدف

  کارشناسان پژوهشی و کارشناسان دانشگاه

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  دفتر IT دانشگاه

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  مجوز شورای پژوهشی دارد 8/10/88

  مهلت ثبت نام

  17 شهريور ماه 1388

  هزينه ثبت نام

  رايگان

  توضيحات

 

 

 

  عنوان کارگاه

  آموزش فتو شاپ

  تاريخ برگزاری

  3، 5، 12 آبان ماه 88

  محل برگزاری

  ICT دانشگاه

  نام اساتيد

  مهندس مصطفی دهقان، کارشناس کامپيوتر دانشگاه

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  آشنايی با برنامه فتوشاپ

  گروه هدف

کارکنان و کارشناسان مجله و پژوهشی دانشگاه

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سرکار خانم بشارت

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  مجوز شورای پژوهشی دارد (8/10/88)

  مهلت ثبت نام

  آبان ماه 1388

  هزينه ثبت نام

  رايگان

  توضيحات

 

 

 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه روش تحقيق مقدماتی

  تاريخ برگزاری

  30 آذر ماه تا 3 دی ماه 88

  محل برگزاری

  آمفی تئاتر دانشکده پرستاری

  نام اساتيد

  دکتر روحبخش CV، علی خدادادیCV، احمد رضا صيادی CV

  برنامه کارگاه

  پيوست ،پيوست1

  سرفصل های آموزشی

 

  گروه هدف

  دانشجويان پرستاری، مامايی و پيراپزشکی و پزشکی و اساتيد

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشکده پرستاری، حسين اسماعيلی 5225900-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  پژوهش دانشگاه 8220086

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

  25 آذر ماه 88

  هزينه ثبت نام

  رايگان

  توضيحات

 

 

 

  عنوان کارگاه

  سرچ پيشرفته

  تاريخ برگزاری

  18 مهر 88

  محل برگزاری

  ICT دانشگاه

  نام اساتيد

  دکتر روحبخش CV

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  آشنايی با موتورهای جستجوی عمومی و تخصصی، نحوه جستجوی مقالات علمی و دريافت مقالات تمام متن

  گروه هدف

  اساتيد

  شرايط افراد شرکت کننده

  ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  کارشناس پژوهشی 0391-8220086

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

   (طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه به تاريخ 28/4/88)

  مهلت ثبت نام

  16 مهر 88

  هزينه ثبت نام

 

  توضيحات

 

 

 

 

  عنوان کارگاه

  آموزش کار با حيوانات آزمايشگاهی

  تاريخ برگزاری

  26 ارديبهشت 88

  محل برگزاری

  دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

  دکتر روحبخشcv

 سرفصل های آموزشی و  برنامه کارگاه

  آشنايی با حيوانات مورد تحقيق و ويژگيهای هر کدام، آشنايی با حيوانات transgenic و کاربرد های آن، آشنايی با شرليط نگهداری حيوانات ، نحوه کار با با موش بزرگ و کوچک، نحوه تزريق

  ، خونگيری، خوراندن شماره گذاری موش ها و از بين بردن آن ها، بيهوش کننده ها، بی حس کننده هاو ضد دردها ، آشنايی با انواع مدلهای رفتاری شامل درد، حافظه، افسردگی، اضطراب و اعتياد

   

 

  گروه هدف

  اساتيد و دانشجويان پژوهشگر 

  شرايط افراد شرکت کننده

  ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  کارشناس آزمايشگاه فيزيولوژی 5234003

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

   (28/4/88 مصوبه شورای پژوهشی)

  مهلت ثبت نام

 

  هزينه ثبت نام

 

  توضيحات

 

 

 

 

 

  عنوان کارگاه

  حافظه سلولی

  تاريخ برگزاری

  23/8/88 - 3/10/88- 4/10/88

  محل برگزاری

  آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی

  نام اساتيد

  دکتر سيد هادی انجم روزCV -حاج آقا ديانی

  سرفصل های آموزشی و برنامه کارگاه

 

  بخش اول: مقدمه حافظه سلولی و ارائه جنبه های مختلف حافظه در بخش های مختلف بدن،

 بخش دوم: بررسی حافظه سلولی از ديدگاه منابع مذهبی و دينی

 بخش سوم: نمايش فيلم سينمايی The eye محصول سال 2008 آمريکل ساخته شده بر اساس فرضيه حافظه سلولی

 بخش چهارم: پاسخ به سوالات دانشجويان و بحث در مورد حافظه سلولی

 

 

  گروه هدف

  اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرطی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  -8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

  خانم  نادری

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  8/10/88 مصوبه شورای پژوهشی

  مهلت ثبت نام

  تا پانزدهم آبان ماه - تا اول دی ماه

  هزينه ثبت نام

  ندارد

  توضيحات

 

 

 

 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه endnote

  تاريخ برگزاری

 20 مهرماه 88

  محل برگزاری

  ICT دانشگاه

  نام اساتيد

  دکترعلی شمسی زادهCV

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  نصب نرم افزار، وارد کردن رفرنس ها در نرم افزار ،دريافت رفرنس ها از اينترنت، نحوه وارد کردن رفرنس ها ی از نرم افزار به word

  گروه هدف

  اعضای هيات علمی و پژوهشگران دانشگاه

  شرايط افراد شرکت کننده

  ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سرکار خانم نادری

  امتياز بازآموزی

  دارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  مجوز پژوهشی _456/20/9 مورخ 4/6/88

  مهلت ثبت نام

  18 مهرماه 88

  هزينه ثبت نام

  ندارد

  توضيحات

 

 

 

 

 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه آموزش نرم افزار مديريت پژوهشی از طريق وب و ويندوز

  تاريخ برگزاری

  11, 12 دی ماه 88

  محل برگزاری

  ICT دانشگاه

  نام اساتيد

  مهندس دشتی آبادی، کارشناس کامپيوتر شرکت بهساز سيستم

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

  مديريت سيستم،ورود و بازيابی (طرحها، پايان نامه ها، مقالات و...)، جستجو در تمامی زير مجموعه از طريق صفحات وب، ارسال مطالب از طريق وب

  گروه هدف

  اساتيد و کارشناسان پژوهشی

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرايط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  پژوهش دانشگاه، 0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

  خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

 مجوز شورای پژوهشی

  مهلت ثبت نام

  30 شهريور

  هزينه ثبت نام

  ندارد

  توضيحات

 

 

 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه آموزش سرچ مديريت پژوهشی از طريق وب و ويندوز

  تاريخ برگزاری

  30 , 31  شهريور ماه

  محل برگزاری

  ICT دانشگاه

  نام اساتيد

  مهندس عالييشويان

  برنامه کارگاه

 پيوست

  سرفصل های آموزشی

  مديريت سيستم،

  گروه هدف

  کارشناسان حوزه پژوهشی، کارشناس IT

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرايط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  حوزه مديريت پژوهشی ، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

  خانم  نادری

  امتياز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  مجوز شورای پژوهشی

  مهلت ثبت نام

  9 دی ماه

  هزينه ثبت نام

  ندارد

  توضيحات

 

 

 

 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه روش تحقيق در سيستم های بهداشتی

  تاريخ برگزاری

  24دی ماه 88

  محل برگزاری

  مرکز بهداشت (معاونت بهداشتی)

  نام اساتيد

  دکتر محسن رضايئان CV

  برنامه کارگاه

  پيوست

  سرفصل های آموزشی

 

  گروه هدف

 پزشکان دانشگاه

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرايط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  حوزه مديريت پژوهشی ، 8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم  شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

 

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

   مصوبه شورای پژوهشی (13/11/88)

  مهلت ثبت نام

  15 دی ماه

  هزينه ثبت نام

  ندارد

  توضيحات

 

 

 

 کارگاه

  کارگاه نانو تکنولوژی در پزشکی

  تاريخ برگزاری

  18 بهمن ماه 88

  محل برگزاری

 ICT دانشگاه

  نام اساتيد

  مهندس سامان سالمی CV

  سرفصل های آموزشی و برنامه کارگاه

  1- A brief about Nanotehcnoly

2- Explanation of Nano-medical 3-Nano-biotechnology 4-Nano-materials and their applications in medical including: treatment of cancers, drug delivery , MRI scanning,Nanomedical Devices (Nanorobots) استراحت و پذيرايی پاسخ به سوالات مطرح شده

 

 

  گروه هدف

  اساتيد و پژوهشگران دانشگاه

  شرايط افراد شرکت کننده

  شرايط خاصی ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

  8220086-0391

  کارشناس مسئول ثبت نام

 خانم  شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

 ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

  13/11/88 مصوبه شورای پژوهشی

  مهلت ثبت نام

  10/11/88

  هزينه ثبت نام

  ندارد

  توضيحات

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]

  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
از کدام یک از بسته های اجرای طرح تحول سلامت رضایت دارید؟

کاهش میزان پرداختی(6%)بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی
برنامه ترویج زایمان طبیعی
ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی
حمایت از ماندگاری پزشکان درمناطق محروم
حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی
ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای دولتی

 

 

 بازدید این صفحه : 10966
 بازدید امروز : 521
 کل بازدید : 20188863
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0.5626

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار امام علی(ع)- سازمان مرکزی - کد پستی:7717933777

 تلفن:42-03434280038 نمابر:3-03434280071 ایمیل:info@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 www.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss